Andre behandlingsmuligheder

For nogle kan nyretransplantation være en behandlingsmulighed. For andre kan understøttende behandling uden dialyse eventuelt også være en passende mulighed.

Hvad er en nyretransplantation?

En nyretransplantation er en operation, hvor en rask nyre fra en donor indopereres i din krop. Den nye nyre vil filtrere dit blod og fjerne overskydende væske på samme måde, som dine egne to nyrer ville gøre det, hvis de var raske.

Sundhedspersonale, som drøfter nyredialyse

Hvad kræver det at få en nyretransplantation?

Hvorvidt en nyretransplantation er vellykket eller ej, afhænger af flere faktorer. Hvis dit almene helbred er godt, kan din læge beslutte, at du er en ideel kandidat til en nyretransplantation, og vil anbefale, at du bliver skrevet op på en venteliste til nyretransplantation eller undersøge, om der findes mulige levende donorer, f.eks. familiemedlemmer.

Placeholder Large Tile Image

Hvor stor er sandsynligheden for, at en nyretransplantation er vellykket?

Succesraten for en nyretransplantation med en nyre fra levende donor er i henhold til The National Organ Procurement and Transplantation Network rapporteret til at være 97 % et år efter operationen og 86 % fem år efter operationen. Tilsvarende er succesraten for nyretransplantationer med en nyre fra afdød donor rapporteret til at være 96 % et år efter operationen og 79 % fem år efter operationen.3

Fordele ved en nyretransplantation

Fordele ved en nyretransplantation

En vellykket nyretransplantation kan gøre det muligt for dig at leve længere og med en bedre livskvalitet, end mens du blev behandlet med dialyse.  Du vil ikke længere have behov for dialysebehandling eller at skulle begrænse din kost ligeså meget som tidligere. Dog kan livet efter en nyretransplantation være krævende. Restitutionsprocessen efter en nyretransplantation kan kræve behandling med immunsuppressive midler, hvilket kan betyde en vis tilvænningsperiode og omfatter mange hospitalsbesøg.

Nyretransplantationer indebærer flere risici.

Hvad er konservativ uræmibehandling?

Konservativ uræmibehandling involverer aktiv behandling af fysiske symptomer på nyresvigt samt medfølgende sygdomme og symptomer såvel psykologisk og social uden brug af dialyse eller transplantation.

Hvad nu?

Peritonealdialyse (PD) i hjemmet

Hvis du ikke er i stand til at få en transplantation, kan du overveje at blive behandlet med dialyse. Du vil endda måske kunne udføre behandlingen derhjemme. Lær mere om peritonealdialyse (PD).

Hjemmehæmodialyse (Hjemme HD)

Dialysebehandling i hjemmet kan udføres på flere måder. Lær mere om hjemmehæmodialyse (Hjemme HD).

Hæmodialyse på hospital (HD på hospital)

Du kan også overveje at få udført din dialysebehandling på et hospital eller behandlingscenter i nærheden af dig. Lær mere om hæmodialyse på hospital (HD på hospital).